EN
Всички категории
EN

ФИЛТРИ

Масленият филтър изтече скоро след инсталирането му? Уверете се, че е бил правилен филтър

От Ли Чениу / hcfire360 ноември

(a) Проверете дали старото уплътнително уплътнение е премахнато от основната плоча на монтажа на двигателя и тази плоча не е повредена или изкривена.
(b) Уверете се, че филтърът е правилно монтиран с ново уплътнение.
(c) Проверете дали шпилката с резба не е повредена или разхлабена.