EN
Всички категории
EN

НАГРАДЕНИ КОЛИ

Какъв вид контрол на качеството има TAKUMI, за да постигне високо качество?

От Ли Чениу / hcfire360 ноември

Ние от TAKUMI се стремим да постигнем „Общо качество“ на три взаимно независими нива:
- Интегрирани автоматични проверки
Тестовите модули, интегрирани в автоматичния производствен цикъл, проверяват всички възли, за да се уверят, че само тези, които са в перфектно състояние, остават в производство. Всички други незабавно се отстраняват от линията, преди да доведат до ненужни разходи.
- Операторски контрол
Служителите постоянно следят стандарта на собствената си работа и записват резултатите. Ако бъдат открити неизправности, заинтересованото лице може да реагира незабавно.
- Независим одит на продукта
Одитите на продуктите се извършват паралелно с операторския контрол в специална лаборатория за качество на място, което позволява съответните констатации да бъдат включени в производствения процес без забавяне. Проверките, които не могат да се извършват на място, се насочват към специални групи в Осигуряване на качеството, които разполагат с необходимото оборудване за изпитване.
Всички заводи на TAKUMI са сертифицирани по ISO/TS 16949, както и по екологичен стандарт ISO14001.

{ZZZ: qqkf1}