EN
Всички категории
EN

СВЕЩ

Дали петна между изолатора и металната обвивка е причинена от изтичане на газ?

От Ли Чениу / hcfire360 ноември

A Това не е петно, причинено от изтичане на газ, а от изпускане на корона (петно ​​на корона).

Когато свещта се извади, кафяво петно, което прилича на знак за изгаряне на газовия поток, често се вижда в кримпващата част на металната обвивка.

Това петно ​​е резултат от окачването на частици масло във въздуха, прилепнали към повърхността на изолатора поради високото напрежение. Това не влияе върху работата на свещта.

Петно от корона
Механизъм на коронен разряд Високото напрежение, приложено към искровия процеп, се прилага и към зоната между централния електрод и металната обвивка, причинявайки пробив на изолацията на въздуха в пролуката (а) между изолатора и металната обвивка. Явлението се нарича коронарен разряд. Генерираният коронен разряд се развива към крайната гайка. Последният процес е бледосиният коронарен разряд, който може да се наблюдава при тъмни условия.


Корона разряд

   1574066610877638