EN
Всички категории
EN

СВЕЩ

Какво представлява загряването на свещта?

От Ли Чениу / hcfire360 ноември

A Това е явление, при което въглеродът, натрупан в края на изпичането, причинява електрически изтичане, което води до неправилно запалване.

Тъй като високото напрежение, генерирано от запалителната бобина, изтича през въглерода, може да възникне неправилно запалване и да причини затруднения при стартиране и стартиране.


Замърсяването

1574065780503165

Изолационно съпротивление срещу напрежение, генерирано от запалителна бобина

1574065829930705

1574065865841868С натрупването на въглерод изолационното съпротивление на запалителната свещ пада и напрежението, генерирано от запалителната бобина, намалява. Когато генерираното напрежение стане по-ниско от необходимото напрежение на запалителната свещ (напрежението, необходимо за предизвикване на искри на искровия просвет), искрирането се потиска и се появява неправилно запалване.


Причини за замърсяване и коригиращи действия

1574065963418018