EN
Всички категории
EN

СВЕЩ

Каква е функцията на ребрата на изолатора?

От Ли Чениу / hcfire360 ноември

A Те гарантират изолация и предпазват от възпламеняване

   1574064613760749

Какво е flash-over?
Избухването се извършва, когато между клемата и металната обвивка има искра, както е показано на снимката.
Избухването на светкавицата може да бъде предотвратено от следното.
На изолатора са предвидени ребра за удължаване на повърхностното разстояние на изолатора между клемата и металната обвивка. Това гарантира изолацията, необходима за предотвратяване на проблясъци.
Правилната искра може да бъде поддържана от искрата.

По време на искри:
Между клемата и металната обвивка постоянно се подава високо напрежение.

Това високо напрежение се опитва да изтече по повърхността на изолатора.

Ако напрежението, изисквано от искровия разрез, е високо, лесно може да възникне мигане.

Напрежение на съпротивление на светкавица

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги се уверете, че капаците / капачките за SPARK PLUG са чисти. Старите или мръсни ПОТРЕБЛЕНИ ЗАКЛЮЧИТЕЛИ / CAPS увеличават шансовете за премигване.