EN
Всички категории
EN

СВЕЩ

Каква е топлинната оценка на запалителната свещ?

От Ли Чениу / hcfire360 ноември

Запалителна свещ трябва да разсейва топлината, произведена от горивните газове. Топлинният рейтинг е мярка за количеството разсейване на топлината.

От съществено значение е да използвате запалителна свещ с топлинен рейтинг, който съответства на конкретен двигател и неговото състояние на употреба.

Когато е избрана грешен топлинен рейтинг,
Когато топлинната оценка е твърде висока,
Температурата на свещта остава твърде ниска и причинява натрупване на отлагания по края на запалването; отлаганията осигуряват път на електрическо изтичане, което е възможно да причини неправилно запалване.
Когато топлинната оценка е твърде ниска,
Температурата на свещта се повишава твърде високо и предизвиква необичайно горене (предварително запалване); това води до разтопяване на електродите на свещта, което може да причини проблеми като повреда на буталото.