EN
כל הקטגוריות
EN

אלטרנטורים

האם האלטרנטור ישפיע על הביצועים?

מאת לי צ'ניו / hcfire360 נוֹבֶמבֶּר

בזמן שמנוע רכב פועל האלטרנטור מייצר חשמל להפעלת המכונית ולהפעלת דברים כמו רדיו, חלונות חשמליים , מושבים , דלתות , מגבים , ומצתים להצית את הדלק שגורם לרכב ללכת. עודף החשמל טוען את הסוללה שמשמשת בעיקר להתנעת המכונית מלכתחילה. ללא האלטרנטור המכונית שלך רק תתרוקן מהסוללה שבסופו של דבר תתרוקן ותישחק הרבה יותר מהר ויש להחליפה. מכיוון שהסוללה מתה, יעילותה מתדרדרת ומשפיעה על הביצועים שלך עד שהיא תמות לגמרי ואז המכונית שלך לא תעבור.