EN
Tất cả danh mục
EN

Milestone

Lịch sử của chúng tôi

1961

Sản xuất bugi đầu tiên

1961

Established in Japan

1983

Sản xuất con dấu cơ khí đầu tiên

1984

Sản xuất phích cắm phát sáng đầu tiên

1990

Đã di dời

1993

niêm yết trên cổ phiếu (Nhà nước sở hữu 50%)

1997

Sản xuất con dấu cơ khí đầu tiên

2000

Bắt đầu sản xuất cáp đánh lửa và cuộn dây đánh lửa

2002

Giới thiệu thiết bị đùn vỏ nhiều bước

2003

Đã mua nhà máy Delphi (Mexico)

2003

More than 50 million units were produced  and production sites were set up in China  to reduce costs

2005

Focus on the cultivation of craftsmanship  and make it a spiritual guide

2006

Đã mua nhà máy bugi Delphi US

2013

Focus on industrial generator spark plug

2020

Takumi brand starts to recruit exclusive distributors in the world